2019. május 09.
Szerző: Ügyvédi Iroda

A hatályos Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) a munkaviszony megszüntetésének egyik eseteként a (korábbi nevén rendes) felmondást nevesíti. A határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetésére mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak lehetősége van, azonban a feleket más-más jogok illetik meg, és más-más kötelezettségek terhelik.

Jelen cikkünkben felhívjuk a figyelmet néhány olyan körülményre, amelyre munkáltatóként ilyen esetben mindenképpen érdemes tekintettel lenni annak érdekében, hogy kellő előkészítés és körültekintés mellett kerüljön sor a munkaviszony egyoldalú megszüntetésére, és így az esetleges munkaügyi problémák elkerülhetővé váljanak.

  1. A felmondás mindig írásban és az arra jogosult személy által történjen. Sose mondjunk fel szóban, ugyanis a szóban közölt felmondás jogellenes!
  2. Mindig világosan és okszerűen legyen leírva, hogy mi az a valós indok, amelyre tekintettel a munkaviszony megszüntetésre kerül.A munkáltató és a munkavállaló általi felmondás közötti legnagyobb különbség az, hogy amíg egy dolgozó bármilyen okból felmondhat, és felmondását nem köteles megindokolni, addig – a próbaidőt leszámítva – a munkáltató csak bizonyos, a törvényben meghatározott okok esetén mondhat fel, és főszabály szerint a felmondást írásban indokolnia is kell.
    A megszüntetés indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.
  3. Mindig legyen figyelemmel a jogszabályok által meghatározott olyan körülményekre, amelyek a munkáltató általi egyoldalú munkaviszony megszüntetését tilalmazzák vagy korlátozzák. A munkavállalót ugyanis több ponton is védi a jogszabály, a munkavállalót, bizonyos esetekben, élethelyzetekben felmondási védelem illeti meg, így például védett (idős) korban vagy várandósság alatt főszabály szerint nem lehet felmondani, a felmondási védelem alatt közölt felmondás jogellenes.
  4. Számoljon vele, hogy a munkaviszony nem azonnal, hanem egy meghatározott felmondási idő elteltével szűnik meg. Ezen időszak legalább felére ráadásul mentesítenie is kell a munkavállalót a munkavégzés alól.
  5. A munkaviszony megszűnésének napját, valamint a kötelező jogorvoslati záradékot mindig szerepeltessük a felmondásban.
  6. Amennyiben lehetőségünk van rá, a munkavállalóval írassuk alá, hogy a felmondás egy példányát átvette. Amennyiben nem hajlandó a munkavállaló annak átvételére, úgy célszerű az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet felvenni.

Amennyiben felmondással kapcsolatos ügye merül fel, a jogi kockázatok mérséklése érdekében forduljon bizalommal a Madarassy Ügyvédi Iroda szakértő csapatához. Legyen szó akár rendes vagy rendkívüli felmondásról, próbaidő alatti munkaviszony megszüntetéséről, minden esetben teljes körű jogi segítséget nyújtunk annak érdekében, hogy a munkaviszony megszüntetése jogszerűen történjen, és ne származzon belőle munkajogi jogvita.

Ha Ön munkavállaló és a munkaviszonyát megszüntették, munkaügyi szakjogászaink megvizsgálják, hogy a munkáltató jogszerűen járt-e el, milyen eséllyel indíthat munkaügyi pert. Ha esetleg Önt munkavállalóként jogellenesen rúgták ki és nem tudja, hogy mit tehet, illetve mi járhat Önnek, akkor olvassa el alábbi cikkünket.

Ha érdekli Önt munkajoggal kapcsolatos összes anyagunk, akkor látogassa meg munkajoggal kapcsolatos oldalunkat!