Újabb sorozatos adószám felfüggesztés ügyfeleinknél cégtábla hiánya miatt

Fontos tudni és betartani, hogy a hatályos jogszabályok alapján minden cégnek táblával kell megjelölnie a székhelyét.   Miért fontos ez? Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy a fentiek elmulasztása esetén a NAV azonnal törli az Ön cégének adószámát annak ellenére, hogy fizetési kötelezettségeit rendben teljesítette. Az adószám törlésének következménye, hogy a cége nem tud tovább működni, pl. mivel a kiállított számlák érvénytelenek.…

Details

Kettős adózás Dubai (2013.)

  Milyen az adózás Dubaiban?   Kedves Ügyfeleink! Hosszas várakozás után végre hatályba lép 2014. október 4-én a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között a kettős adóztatás elkerülését célzó egyezmény, változatlan tartalommal. Így többek között a Dubaiban vagy Abu-Dzabiban dolgozók a már korábban is ismertetett keretek között, jóval kedvezőbben adózhatnak. Ha Önt is érinti…

Details

Óriási károkat szenvedhet, ha nincs üzemi megbízott a cégnél

Fontos tudnia, hogy a társaságának komoly problémái merülhetnek fel, ha a jogszabályi rendelkezésekkel ellentétben nem működik a cégnél üzemi megbízott vagy üzemi tanács. Hány munkavállaló esetén szükséges üzemi megbízott, illetve üzemi tanács? A hatályos szabályozás szerint ugyanis 15 dolgozó felett üzemi megbízott, 50 dolgozó felett pedig üzemi tanács választása kötelező.   Amennyiben üzemi megbízott vagy…

Details

Megtisztelő szakmai elismerés irodánk vezető ügyvédjének

Kedves Ügyfelünk!   Örömmel tájékoztatjuk, hogy irodánk vezető ügyvédjét több mint tízéves szakmai/ügyvédi eredményeiért, valamint tudományos és oktatási munkájának elismeréseképpen az Igazságügyminiszter jogi szakvizsga cenzornak nevezte ki.   A kinevezés amellett, hogy jelentős kitüntetés egész irodánk és kollégáink számára egyaránt, reméljük visszajelzés és megerősítés ügyfeleinknek azzal kapcsolatban, hogy Irodánk munkáját magas szakmai színvonalon látja el. …

Details

Jöhet a NAV, ha a kamarai tagdíj megfizetése elmaradt!

A vállalkozóknak 2013. március 31-ig kellett teljesíteniük az 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást (kamarai tagdíj). Az egyik ügyfelünkön keresztül (MKIK) kaptuk a hírt, hogy októberre fejezik be az adatbázisok összevetését, hogy mely vállalkozások nem fizették meg a kamarai tagdíjat. (A tavalyi évre szólóan ugyanis 564 ezer gazdasági szereplő fizette meg a hozzájárulást, az idén pedig már csak…

Details

Beszámoló benyújtás elmaradásának következményei

Milyen büntetésre számíthat, ha elfelejti benyújtani az éves beszámolóját? Csak ezen a héten már a negyedik ügyfelünkre szabott ki a NAV 100.000,- Ft-os bírságot, mert nem tettek eleget a beszámoló közzétételi kötelezettségüknek. Ezen túl nem az első olyan végzést kaptuk a cégbíróságtól, hogy egy céget ugyanezen hiba miatt kényszertörlési eljárásban törölni kívánja – természetesen a bírság kiszabása itt sem maradt el. A cégbíróság ráadásul…

Details

Bejelentési kötelezettség, amit szinte minden cég elmulaszt

A cégek többsége ugyanis nem is tud arról, hogy amennyiben a cég adataiban változás következik be, úgy azt külön be kell jelentenie az önkormányzatnak is. A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről a következőket mondja ki a bejelentéssel kapcsolatosan: 23. § (1) Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást – a megváltozott természetes személyazonosító…

Details

Pénzfizetésre vonatkozó új szabályok – határidő, kamat, behajtási költségátalány (2013.)

2013. július 1-jével változnak a Ptk. pénzfizetésre vonatkozó szabályai Az egyik új rendelkezés szerint, ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejéről nem rendelkeznek külön, akkor főszabályként a számla illetve a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítendő a pénztartozás. Gazdálkodó szervezetek közötti szerződésben a 30 napot meghaladó fizetési határidő kiköthető, de az nem haladhatja meg…

Details

Kötelező ügyvezetői nyilatkozat osztalék fizetése esetén

Hamarosan elérkezik minden cég életében a 2012-es év pénzügyi és adózási szempontból történő lezárásának időszaka, amely kapcsán a legtöbb esetben a tagok részére osztalék kifizetésre is sor kerül. Az évzárással és az osztalék fizetésével kapcsolatban fontos és általában ismert és követett szabály, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, így…

Details

Éves beszámoló

A gazdasági társaságok éves beszámolójának elkészítése és letétbe helyezése kapcsán az alábbi fontosabb tudnivalók alapján szükséges eljárni: Határidő az éves beszámoló kapcsán:   –        az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni az alább felsorolt dokumentumokat (a letétbehelyezés határideje általában május 31. napja) Mely dokumentumokat kell letétbe helyezni? –        az éves beszámolót,…

Details