2022. február 12.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Halálunk esetére célszerű vagyonunkról rendelkezni, különösen, ha az örököseink dolgát szeretnénk megkönnyíteni. Felmerül a kérdés azonban, hogy ezt milyen formában tegyük? Végrendelettel? Halál esetére szóló ajándékozási szerződéssel? Mi egyáltalán a különbség? Cikkünkben segítünk feltárni a legfőbb különbségeket, segítve ezzel az örökhagyó döntését.

Végrendelet

A végrendelet egy olyan egyoldalú nyilatkozat, amelyben az örökhagyó magánszemély azt határozza meg, hogy halála után ki vagy kik váljanak vagyona tulajdonosává. A végrendeletet saját kezével is írhatja az örökhagyó, azonban a végrendelet alaki és tartalmi követelményeit a törvény szigorúan határozza meg, így célszerű ügyvédhez, vagy közjegyzőhöz fordulni végrendelkezés esetén. A végrendeletet az örökhagyó bármikor visszavonhatja, vagy módosíthatja egyoldalúan. Lényeges, hogy a végrendeleti örökös felelős a hagyatéki terhekért.

Megvan a végrendelet – mi lesz ezután?

A végrendelet megírását követően az eljáró ügyvéd az örökhagyó kérése esetén a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába a végintézkedést elhelyezi, melynek nyilvántartási díja 10.000,- (tízezer) forint. Előnye, hogy a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző a nyilvántartásból azonnal lekérdezi, hogy van-e az örökhagyónak nyilvántartásba vett végrendelete, így amikor a hagyatéki tárgyalásra sor kerül, nem fordulhat elő, hogy „elkallódott” a végrendelet.

Halál esetére szóló ajándékozási szerződés

A halál esetére szóló ajándékozásról akkor beszélünk, ha az ajándékozás azzal a feltétellel történik, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli. Tartalmi szempontból ajándékozási szerződés, alaki követelmény szempontjából az öröklési szerződés követelményei az irányadók. Olyan kétoldalú jogügylet tehát, amely csak írásban jöhet létre, a halál utáni, ingyenes tulajdon átruházásra irányul, és ami még az örökhagyó (vagyis az ajándékozó) életében jön létre.

Az ajándékozó túlélésének feltétele olyan bizonytalan jövőbeli esemény, amelytől a szerződés hatályba lépése függ, vagyis a szerződés hatálya a feltétel bekövetkeztével áll be. Ha tehát a megajándékozott nem éli túl az ajándékozót, a szerződés hatálya nem áll be.

A halál esetére szóló ajándékozás csak olyan juttatásra nézve érvényes, amely végrendelet esetén dologi hagyománynak minősülne, vagyis valamilyen vagyontárgy juttatására kell vonatkoznia.