2021. május 06.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Szülőként gyakran gondoljuk gyermekünk jövőjének biztosítási érdekében, hogy érdemes számára ingatlant vásárolni. Viszont ha úgy alakul, hogy valami oknál fogva el kell adnunk az adott ingatlant, akkor a kiskorúak részvételével történő adásvétel menete bizonytalanná válik, hiszen ezen a ponton a gyámhatóság is belép a képbe, és ha nem vagyunk megfelelően felkészültek, akkor egy nagyon hosszadalmas procedúra vár ránk.

A gyámhivatal a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy ingatlantulajdonának adásvételénél minden körülményt mérlegelve azt vizsgálja, hogy az adásvétel jóváhagyása érdekében áll-e a kiskorúnak. Ezekre igen speciális jogszabályok vonatkoznak. Az alábbiakban ennek módját vizsgáljuk.

Kiskorú, illetve gondnokság alatt álló személy esetében mindenkor a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a szerződés érvényességéhez. Kiskorúnál általában a szülő, gondnokság alatt álló személynél a kirendelt gondnok képviseli a személyt. Ingatlan ajándékozás és adásvétel esetén mindkét esetben gyámhivatali jóváhagyás szükséges.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza azon feltételeket, melyek meghatározzák, hogy egy természetes személy mely életkorig tekintendő kiskorúnak. A Ptk. két részre osztja a kiskorúakat, a 14 év alattiak a cselekvőképtelen kiskorúak, a 14. életévüket betöltöttek, de a 18. életévüket még be nem töltöttek a korlátozottan cselekvőképes kiskorúak.

Kiskorú részvételével történő adásvétel esetén célszerű olyan ügyvéd felkeresése, aki tisztában van az ebben a speciális helyzetben előírt jogszabályi követelményekkel, valamint tapasztalattal rendelkezik az eljárás menetét tekintve.

Most pedig nézzük részletesen a gyámhivatalhoz kapcsolódó előírásokat, amit minden esetben teljesíteni kell.

Minden esetben szükséges az adásvételi tervezetet, azaz a még nem aláírt szerződést benyújtani az illetékes gyámhivatalhoz áttekintésre.  Ezt követően, ha a gyámhivatal mindent rendben talált, akkor megköthetjük a szerződést. A szerződés megkötése után az összes aláírt példányt be kell nyújtani a gyámhivatalnak jóváhagyás céljából. Mindemellett mellékelni kell az ingatlanra vonatkozó 3 hónapnál nem régebben kiállított adó és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését.

Ezen dokumentum azért szükséges, mert a gyámhivatal vizsgálja, hogy a kiskorú tulajdonában álló ingatlan vételára eléri-e azt az összeget, amit a felek meghatároztak az adásvételi szerződésben. Amennyiben a gyámhivatal a benyújtott dokumentumok alapján mindent rendben talált, jóváhagyja a szerződést, amivel elindulhat az adásvétel. Amennyiben a kiskorú törvényes képviselője az eladott ingatlan helyett nem vesz másik ingatlant, akkor a gyámhivatal kikötheti, hogy a pénzt úgynevezett gyámhatósági fenntartású betétbe kell elhelyezni. Onnan pedig a pénzt kizárólag a gyerek érdekében gyámhatósági jóváhagyással lehet felvenni, amit minden esetben számlával kell igazolni.

A vételár beérkezését követően a gyámhatóság felé ezt igazolni kell, és csak ezután fogja záradékolni a szerződést. A földhivatal a tulajdonjog változását, kizárólag akkor hagyja jóvá, ha ez a záradékolás megtörtént.

Kiemelten fontos figyelemmel lenni e szabályokra, mivel a gyámhatóság jóváhagyása nélkül a szerződés alkalmatlan lesz a tulajdonjog átruházására. Forduljon Irodánkhoz bizalommal, ha kiskorú személyt is érintő adásvételt, vagy ajándékozással kapcsolatos ügyletet kíván lebonyolítani!

kiskorúak részvételével történő adásvétel Kiskorúak részvételével történő adásvétel madarassy ugyvedi iroda logo cikk

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!