Új ingatlan bejelentési kötelezettség – Földregisztráció (2013.)

A cégekre vonatkozó bejelentési kötelezettséget követően most itt az újabb bejelentési kötelezettség: a földhasználati bejelentés 2013.03.30. napjáig. 2013. január 1-je óta ugyanis a földhasználónak területnagyságtól függetlenül minden termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld, és zártkert használatát be kell jelenteni. Ez alól egy kivétel van: az erdő művelési ágú területek.   Ennek indoka a földhasználati nyilvántartás…