2023. február 20.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. január 1-től lényegi változások következtek be a tulajdoni lap lekérésében, melyet az alábbiakban foglalunk össze:

A tulajdoni lap lekérése

Tulajdoni lapot mindenkinek lehetősége van lekérni a földhivatal online felületéről, a Takarnet rendszerből. 2023. január 1-et megelőzően az esetek többségében az úgynevezett „nem hiteles tulajdoni lap” lekérése elegendő volt, melynek díja 1.000,- Ft volt. A tulajdoni lapok rendszerének év eleji változását követően már csak az úgynevezett „e-hiteles” formátumú tulajdoni lap kérhető le, melynek díja 3.000,- Ft.

A jogszabályok azonban lehetővé teszik, hogy minden magánszemély évente kétszer, ingyenesen tulajdoni lapot kérjen le az ügyfélkapuja segítségével.

A Tulajdoni lap ingyenes lekérésének lépései a következők:

1. IDE kattintva léphetünk a Földhivatal Online rendszerének bejelentkezési oldalára.
2. A megjelenő oldalon válassza a „Bejelentkezés Ügyfélkapuval” lehetőséget.
3. Az ügyfélkapus azonosítást követően belépve, keresse a megjelenő lapon lefelé görgetve a „Szolgáltatások indítása” menüpontot.
4. A megjelenő szolgáltatások közül válassza az „Ingatlan keresése” pontot.
5. A megjelenő lehetőségek közül, a pontosabb találat érdekében – amennyiben ismerjük a helyrajzi számot – válassza a „Keresés helyrajzi szám alapján” pontot.
6. A megjelenő kereső felületen, a saját adataink alatt töltsük ki pontosan a sorokat az Ingatlan adataival, majd a jobb alsó sarokban nyomjunk a „Keresés” gombra

Amennyiben pontosan adtuk meg az adatokat és sikeres volt a keresés, megjelenik az ingatlan pontos címe és helyrajzi száma, alatta pedig az „Ingatlanhoz kérhető szolgáltatások” közül kiválaszthatjuk, hogy Teljes tulajdoni lap másolatot vagy csak tulajdoni lap másolat szemlét szeretnénk letölteni. A teljes másolatból az ingatlan teljes előtörténete megismerhető, míg a szemle csak az adott pillanatra vonatkozó adatokat tartalmazza.

A Tulajdoni lapról röviden

A tulajdoni lap az ingatlanügyek egyik legfontosabb hivatalos, közhiteles okmánya, nyilvánosan és közhitelesen tartalmazza az ingatlan-nyilvántartásban szereplő, ingatlanra vonatkozó legalapvetőbb adatokat, az ahhoz kapcsolódó jogokat és jelentős tényeket. A tulajdoni lap három részből áll:

● első része tartalmazza az ingatlan alapvető paramétereit (helyrajzi számát, természetbeni címét, alapterületét, az ingatlan jellegét),
● második része tartalmazza az ingatlan tulajdonosainak adatait, tulajdonszerzés jogcímét és időpontját, illetve a tulajdonosok tulajdoni hányadát,
● tulajdoni lap harmadik részén szerepelnek az ingatlant terhelő jogok valamint jogilag jelentős tények (jelzálogjog, elővásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom, szolgalmi jogok…)

A tulajdoni lapon szereplő információk ismerete elengedhetetlen egy ingatlan adásvétel (vagy éppen egy hitelfelvétel során), hiszen innen tudunk megbizonyosodni arról, hogy az általunk megvásárolni kívánt ingatlannak valóban az a tulajdonosa, illetve  hogy valóban olyan terhek vannak-e bejegyezve a megvásárolni kívánt ingatlanra, mint amelyet az eladó közölt velünk, illetve, hogy nincs-e esetleg széljegyen már más bejegyzés / személy, aki szintén megszeretné venni az ingatlant, mivel utóbbi esetében a mi tulajdonjog bejegyzési kérelmünk csak a korábbi vevő kérelme után fog megjelenni a széljegyen.

Tulajdoni lap változásáról

2023. január 1. napját megelőzően a Földhivatal online rendszeréből lekérhető volt az úgynevezett „nem hiteles tulajdoni lap” illetve az „e-hiteles tulajdoni lap”, azonban az év elejével megszűnt a nem hiteles tulajdoni lap. Az „e-hiteles tulajdoni lap” egy olyan PDF formátumú okirat, amelyen szerepel a szolgáltató hitelesítő záradéka és a szolgáltató elektronikus aláírásával igazolja, hogy az e-hiteles tulajdoni lap az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik, és az mindenben megegyezik az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített adatokkal. Ez a változás növeli az ingatlanforgalom biztonságát, az ingatlan-nyilvántartásba vetett közbizalmat azáltal, hogy az egyes jogügyletek, illetve hatósági intézkedések elektronikusan hitelesített adattartalmú tulajdoni lapokon alapulnak.