2017. szeptember 26.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a székhelyszolgáltatás szabályozásában szigorodás következett be, az igazságügyi miniszter új, 2017. július 1-jétől hatályos rendelete mind a székhelyszolgáltatókra, mind a székhelyszolgáltatást igénybevevő cégekre terheket ró. Annak érdekében, hogy megóvja cégét a bírságtól, az alábbiakban e kötelezettségek egyikét, a NAV-hoz történő bejelentés lényegét foglaljuk össze Önnek.

 

Minden székhelyszolgáltatást igénybevevő vállalkozás 2017. szeptember 29-ig köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.

 

Mi a székhelyszolgáltatás és kik azok a székhelyszolgáltatók?

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján székhelynek tekintendő a jogi személy alapszabályában, a cégbejegyzésben ekként megjelölt hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, a központi ügyvezetés helye.

Székhelyszolgáltató lehet természetes vagy jogi személy is, aki vagy amely e szolgáltatását üzletszerű gazdasági tevékenységként végzi. Ennek keretében az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint egyéb, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről.

 

Bejelentési kötelezettség

 

A bejelentési kötelezettség a jogszabályok alapján az ilyen szolgáltatások igénybevevőit, tehát az adózókat terheli. A NAV-nak az alábbi adatokat kell bejelenteni: a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének és határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének időpontját.

 

Újonnan alakult vállalkozásoknak a cégbírósági bejegyzéstől számított 15 napon belül, újonnan alakult egyéni vállalkozóknak a bejelentkezéssel egyidejűleg kell bejelentést tenniük. Már létező vállalkozás esetében a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell eleget tenni a bejelentési kötelezettségnek. Ha nincs változás, akkor a bejelentést 2017. szeptember 29-ig kell megtenni az erre rendszeresített nyomtatványon.

 

Ha valamely vállalkozás fenti kötelezettségét elmulasztaná, az adózás rendjéről szóló törvény alapján a NAV kockázatos adózónak minősíti azt a felszámolás, végelszámolás alatt nem álló, cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfaregisztrált adóalanyt, amelynek székhelye székhelyszolgáltatóhoz van bejegyezve és az adóigazgatási eljárás akadályozása miatt jogerősen mulasztási bírságot szabtak ki terhére a tárgyévben vagy az azt megelőző három évben.

 

Így amennyiben cégének székhelye nem az Ön tulajdonában álló ingatlanban található, hanem székhelyszolgáltatóhoz van bejelentve, ne felejtsen el 2017. szeptember 29-ig a székhelyszolgáltatásra vonatkozó, fent felsorolt adatok NAV-hoz történő bejelentéséről gondoskodni. A bejelentés elintézésében irodánk készséggel nyújt segítséget!

 Amennyiben a fentiekkel, vagy egyéb cégjogi problémával kapcsolatban kérdése merül fel, személyre szabott tájékoztatásért keresse irodánkat bizalommal!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!