2019. október 04.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Előfordult már Önöknél, hogy valamely munkavállalót munkabaleset érte? Tudja, hogy milyen lehetőségei vannak?

Akár több milliós kártérítést is fizethet, ha a cégénél valamelyik dolgozója munkabalesetet szenved. Szeretnénk Önöknek a munkabaleset fogalmát közérthető módon bemutatni és ahhoz hozzájárulni, hogy a kockázatokat hatékonyan fel tudják mérni.

Mi a munkabaleset?

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri, így az ilyen balesetek is munkahelyi balesetnek minősülnek.

Gyakorlati példák a munkabalesetre

Munkabalesetnek minősül, és így megalapozza a munkáltató kártérítési felelősségét az is, ha a munkavállaló a munkakörén kívüli, de a munkáltató érdekében végzett tevékenysége során szenved balesetet. Erre az esetre jó példa az, ha egy teherautó sofőrje a munkáltató tulajdonában lévő vagy általa bérelt, a munkavégzés eszközéül szolgáló teherautót szervizbe viszi, és a sofőrt ott éri a baleset. Bár a sofőr munkakörébe nem tartozik a szervizeltetés, mivel azonban a szervizeltetést a munkáltató érdekében végzi, ezért az így bekövetkező baleset esetén is fennáll a munkáltató kártérítési felelőssége.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. A munkáltató tulajdonában vagy használatában lévő közlekedési eszközön szállított munkavállalók járművön bekövetkezett balesetéért a munkáltató felelősséggel tartozik.

A munkáltató akkor is felelős, ha a dolgozó a munkaviszonyból eredő munkaköri kötelezettségét a munkáltató telephelyén kívül végzi. A munkáltatónál vagy az általa szervezett kulturális, sport- vagy egyéb rendezvényen bekövetkezett kárért a munkáltató csak akkor felel, ha az a kárt szenvedő munkavállaló munkaviszonyával összefüggött, vagyis ha a dolgozó a munkáltató utasítására vagy munkaköréből eredően vett részt a rendezvényen.

Nem felel azonban a munkáltató, ha a baleset a munkahelyen a munkavállaló engedély nélküli „magánmunkája” (más szóval maszekolása) során következett be. Ezt állapította meg a bíróság, amikor a dolgozó egyik munkatársát megkérte, hogy a tulajdonában lévő hengert munkálja meg, és a kérésének eleget tevő munkavállaló e munka közben szenvedett balesetet. Hasonlóképpen nem állapítható meg a munkáltató kártérítési felelőssége a szabadságon lévő orvos működési területén kívül, szívességből végzett orvosi tevékenységéért.

Ugyancsak munkahelyi balesetnek minősül az a baleset, amely a munkavállalót a munkakörébe tartozó utazás – de nem a lakóhelyéről a munkahelyére, és visszafelé történő utazás – közben ér. Példaként említhető a különböző kereskedelmi ügynökök, területi képviselők munkavégzése, akik a munkájuk során, munkakörük részeként sokat vannak úton.

Ugyan nem minősül munkahelyi balesetnek, de mindenképpen érdemes tudni, hogy amennyiben a munkavállaló ún. képernyős munkakörben dolgozik – azaz a napi munkavégzésből legalább napi 4 órát képernyő előtt tölt – akkor a munkáltató köteles a munkavállalót a minimálisan szükséges, de megfelelő szemüveggel vagy kontaktlencsével ellátni.

Ha Ön akár munkavállalóként, akár munkáltatóként érintett munkabalesettel kapcsolatos ügyben, vagy csak további részleteket szeretne megtudni, úgy készséggel állunk rendelkezésére. További cikkeinkben összefoglaljuk Önöknek, hogy mi a teendő és követendő eljárás, amennyiben a munkabaleset már bekövetkezett.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!