2020. március 19.
Szerző: Ügyvédi Iroda

A koronavírus következményeként a Kormány 2020. március 18.-án meghozott rendelete (47/2020 (III. 18 sz. Kormányrendelet) útján, a veszélyhelyzet idejére módosította a munka törvénykönyvének több szabályát (a továbbiakban: Mt.), jelentősen megkönnyítve ezzel mind a munkáltatók, mind a munkavállalók életét és a kialakult rendkívüli helyzethez való alkalmazkodást. Jelen cikkünkben ezen munkajogi rendelkezéseket tekintjük át.

Otthoni munkavégzés, távmunkavégzés elrendelése

Hatalmas könnyítést jelent a korábbi szabályozáshoz képest, hogy a rendelet értelmében a munkáltató mind az otthoni munkavégzést, mind a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti. A kérdésben alapesetben ugyanis eddig a munkajogi szabályok közül az Mt.53. §-t kellett volna alkalmazni, mely az eltérő foglalkoztatás keretein belül évi 44 nap vagy 352 óra időtartamban lehetőséget adott volna arra, hogy a munkáltató utasítása alapján a munkavállalók otthonról dolgozzanak. A távmunkavégzés tekintetében pedig egyenesen a munkaszerződés módosítására, tehát közös megegyezésre lett volna szükség. Ezen munkajogi szabályok feloldásával jelentősen könnyül minden típusú távmunkavégzés elrendelése.

Teljes diszpozitivitás

Az Mt. rendelkezési jellemzően klaudikálóan kógensek, azaz ha valamelyik szakasz a törvény szerint nem kötelezően alkalmazandó, úgy attól csak a munkavállaló javára lehet eltérni. A Kormány legújabb rendelkezése szerint ezen szabályt teljesen eltörlik, ugyanis a veszélyhelyzet ideje alatt ha a felek között egyetértés van, úgy a munka törvénykönyvétől bármilyen módon eltérhetnek. Ennek természetesen megvannak a maga pozitívumai mellett a veszélyei is, azaz jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon a felek kizárhatják-e például a szabadság intézményét? A teljes munkajogi diszpozitivitás alól maga a kormányrendelet ad kivételt, ugyanis a rendeletben foglaltaktól kollektív szerződés esetén sem lehet majd eltérni.

Munkaidőbeosztás módosítása

A Kormány rendelkezései szerint a koronavírus okozta veszélyhelyzetben a munkáltató az Mt. 97. § (5) szerinti szabályoktól eltérően, azaz kvázi bármikor módosíthatja a munkaidő-beosztást. A törvény szerint erre eddig maximum 96 órával megelőzőleg lett volna lehetősége. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkáltatónak a mai naptól kezdve jogában áll bármilyen módon megváltoztatni a munkaidő-beosztást, akár olyan tekintetben is, hogy napról napra az adott helyzetnek megfelelően dönti el, hogy mikor hívja be, vagy mikor küldi haza a munkavállalóit. Természetesen a többi, munkavállalót védő szabály – a fentiek figyelembevételével – továbbra is érvényben van.

A jelen rendelkezések – mint a koronavírus okozta veszélyhelyzetre reagáló intézkedések – természetesen nem jelentik a munkajogi szabályok végleges módosulását. A kormányrendelet a veszélyhelyzet megszűnésétől számított harminc nap múlva fogja hatályát veszíteni, addig azonban érdemes a fenti módosulásokat is figyelembe venni.

Amennyiben munkaügyi kérdésben segítségre szorul, keresse bizalommal Irodánkat, ahol munkajogi szakjogász kollégáink teljeskörű segítséget nyújtanak a megváltozott szabályok értelmezésében, azokhoz való alkalmazkodásban is.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!