2016. január 26.
Szerző: Ügyvédi Iroda

A legtöbb munkavállaló tudja, hogy ha a hónap 10. napjáig nem kapja meg a munkabérét, akkor bizony gond van. A munkáltatók is igyekeznek, hogy minden hónap 10. napjáig kifizessék a munkavállalóknak a nekik járó munkabért. De valóban ilyen egyszerűek lennének a munkabér fizetés szabályai? Nem feltétlenül. Sokan el szokták felejteni például, hogy a munkáltatónak a kifizetett munkabérről minden egyes bérfizetéskor tételes elszámolást kellene átadni a munkavállalónak. Ha , akkor olvassa el cikkünket!

A munkabér fizetést sok munkavállaló és munkáltató hajlamos egy kézlegyintéssel elintézni, mivel mindenki olyan egyértelműnek tartja az erre vonatkozó szabályokat. Pedig ha jobban megnézzük a hatályos Munka Törvénykönyvének a szabályait, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy még ebben az egyszerűnek tűnő kérdésben is számos dologra oda kell figyelni, hogy elkerüljük a felesleges jogvitákat.

Mi a munkabér?

 

Munkabérnek minősül minden, a dolgozónak a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás. Nem számítanak bele a munkabérbe ugyanakkor a természetbeni juttatások. Ezek köre igen változatos. Ilyen lehet például a céges telefon, céges laptop, vagy a céges autó magáncélú használata, a különböző cafeteria juttatások, mint az étkezési jegy, továbbá a munkavállalónak adott költségtérítések, így a tömegközlekedési bérlet, az útiköltség-térítés, telefonszámla-hozzájárulás, de akár annak a biztosítása, hogy a munkavállaló ingyen juthasson hozzá a munkáltató által előállított termékekhez vagy az általa nyújtott szolgáltatásokhoz. Nem képezi a munkabér részét a táppénz sem.

Mi szabályozza a munkabér fizetési kötelezettséget?

 

A munkabér fizetése a munkáltató alapkötelezettsége. A kifizetés kötelezettségét ezért alapvetően a munkaszerződés szabályozza. Azonban fontos tudni azt, hogy a munkaszerződésben rögzített személyi alapbér és a munkabér nem feltétlenül azonosak. A munkabér fizetési kötelezettség keletkezhet jogszabály (Munka Törvénykönyve), a kollektív szerződés, vagy a munkáltató egyoldalú döntése alapján. Fontos előírás, hogy a személyi alapbér egy része megállapítható meghatározott időre és bizonyos követelmények megszabásával, és annak lejártával a munkavállaló és a munkáltató döntenek annak fenntartásáról vagy módosításáról.

Munkabér fizetés: forintban!

 

A munkabért – külföldi munkavégzés kivételével – forintban kell megállapítani és kifizetni. Ebből eredően, ha a munkavállaló Magyarországon végzi a munkáját, akkor a devizában (pl. euro) történő bérmegállapítást a részleges érvénytelenség szabályai alapján kell megítélni és a munkabér fizetéskor a munkabért a fizetés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank szerinti árfolyamon kell átszámolni és kifizetni. A munkabért ezt meghaladóan nem lehet érvényesen még részben sem természetben vagy utalványban kifizetni.

Hogyan kell a munkabért kifizetni?

 

A munkabért készpénzben vagy számlára utalással kell kifizetni. Ezek a fizetési módok egyenrangúak. Amennyiben a munkavállaló utalással kapja a fizetését, ennek költségei a munkáltatót terhelik. A külföldi bankszámlára történő utalás költségei csupán a hazai költségek mértékéig térítendőek meg. A készpénzben való munkabér fizetést a munkavállaló munkahelyén (munkáltató telephelyén) kell megejteni, általában munkaidőben. A telephelyen való kifizetés ugyanakkor a munkavállalónak aránytalan terhet nem okozhat. A munkabért a dolgozónak kell átadni, kivéve, ha másnak erre meghatalmazást adott. Késedelmes munkabér fizetés esetén a polgári jogban meghatározott késedelmi kamat jár.

Mikor kell a munkabért fizetni?

A munkabért általában havonta utólag, legalább egy alkalommal kell kifizetni. A Munka Törvénykönyvének erre vonatkozó általános szabálya szerint a munkabér fizetést legkésőbb a következő hónap 10. napjáig kell teljesíteni. Ettől azonban a munkavállaló és a munkáltató a megállapodásukkal eltérhetnek és adott esetben akár egy hónapnál hosszabb elszámolási időszakban is megállapodhatnak. A munkáltató egyoldalúan azonban nem tehet olyan intézkedést, amellyel a munkabér fizetés szabályait a munkavállalóra nézve hátrányosan állapítja meg. Amennyiben a munkavállaló nincs a munkahelyén a bérfizetés napján, kérésére bérét az utolsó benn töltött munkanapon kell kifizetni. Amennyiben a bér fizetése munkaszüneti, vagy pihenőnapra esik, az előtte lévő munkanapon kell kifizetni. Ha a munkaviszony egy hónapnál rövidebb volt, a munkaviszony végén kell elszámolni.

Ne felejtkezzünk el az elszámolásról!

A munkabér fizetéskor a munkavállalónak részletes elszámolást kell kapnia. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a munkavállaló a bért, bérelemeket, levonásokat, illetve ezek helyességét ellenőrizni tudja. Bekövetkezhet olyan eset, hogy kiderül a fizetés vagy az elszámolás nem volt megfelelő. Ebben az esetben a korrekciót a következő havi bérrel együtt kell teljesíteni a bér és az elszámolás vonatkozásában is. A munkaszerződés és a kollektív szerződés az elszámolás szabályaitól eltérhet, a munkabérigényéről a munkavállaló azonban egyoldalú jognyilatkozattal érvényesen nem mondhat le.

Ha Ön akár munkavállaló, akár munkáltató, forduljon hozzánk bizalommal, ügyvédi irodánk munkajogi csapata készséggel áll rendelkezésére, hogy a munkabér fizetéssel kapcsolatos kérdéseire, vagy bármely más munkajogi problémájára választ adjon és az esetleges jogvitában a segítségére legyen!

 

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!