2023. március 08.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Büntetőeljárást indult Önnel szemben közúti baleset okozása miatt? Személyi sérülés is történt? Már a helyszínen vannak a rendőrök? Gyanúsított, vagy már vádlottként áll a bíróság előtt? Keressen fel minket a hatékony védelem érdekében!

Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, a közúti baleset okozásának vétségét valósítja meg.

Ki lehet a bűncselekmény elkövetője?

A közúti baleset okozásának elkövetője csak a közúti közlekedés szabályainak (KRESZ) hatálya alatt álló járművezető lehet. A büntető törvénykönyv értelmében utas vagy gyalogos nem tudja megvalósítani ezt a közlekedési bűncselekményt. Fontos azonban tudni, hogy nem csak közúton követhető el a bűncselekmény.

A bűncselekmény sértettje az, akinek testi épsége a közlekedési szabályszegés eredményeként súlyosan sérül, azaz aki a balesettel összefüggésben nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenved. Sajnos a sértett nemcsak a baleset közvetlen érintettje – pl. az elgázolt személy – lehet, hanem olyan utasunk is, aki a balesetben súlyosan megsérült.

Tipikusan aktív magatartással, tehát a jármű vezetésével, a KRESZ valamely szabályának megszegésével (pl. gyorshajtással) történik az elkövetés, ugyanakkor nem kizárt a nem tevéssel való elkövetés is közúti baleset gondatlan okozása esetén. Ilyen például az az eset, amikor az elkövető a STOP táblát nem veszi észre, és nem áll meg.

Jogi értelemben gondatlannak akkor tekinthető a közlekedési szabályok megszegése, ha az elkövető felismeri, hogy az adott helyzetben a közlekedési szabályok őt milyen magatartásra kötelezik, de ezt elmulasztja, bízva abban, hogy magatartásának nem lesz a közúti közlekedésben résztvevő más személyre vagy személyekre káros következménye, illetve gondatlan akkor is, ha nem tanúsítja a tőle elvárható figyelmet és körültekintést, nem ismeri fel, hogy melyik az az általános vagy különös közlekedési szabály, melynek megtartására köteles volna. Figyelembe véve, hogy kizárólag érvényes vezetői engedéllyel lehet vezetőként részt venni a közúti forgalomban, ezért a KRESZ ismerete minden vezetőtől elvárható, így a közúti szabályok megszegése szinte minden esetben a jogi értelemben vett bűnösség – szándékosság vagy gondatlanság – körébe esik.

Az elkövető bűnössége

A vezető által a közúti közlekedés szabályainak megsértése mind szándékosan, mind gondatlanul megtörténhet. A közúti szabályszegés tehát a bűncselekmény megállapításának egyik feltétele.

A bűncselekmény akkor válik befejezetté, ha e szabályszegéssel okozati összefüggésben az elkövető másnak vagy másoknak súlyos testi sértést okoz, vagyis, ha csak a jármű vezetője szenved sérülést, nem valósul meg bűncselekmény. Az eredményre, tehát a sérülésre azonban csak az elkövető gondatlansága terjedhet ki, hisz szándékosság esetén az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmény elkövetéséért vonnák felelősségre. Fontos tudni, hogy e bűncselekmény gondatlan jellege miatt a büntetés várható mértéke is alacsonyabb, mint a szándékos cselekmények (pl. közúti veszélyeztetés) esetében. Ennek ellenére azonban javasolt a baleset pillanatától szakszerű jogi segítséget kérni a várható következmények felmérése, a súlyosabb jogkövetkezmények elkerülése érdekében.

A bűncselekmény súlyosabban minősülő esetei

A bűncselekmény súlyosabban minősülő esete például, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget okoz. Nyilvánvalóan a legsúlyosabb minősítést az jelenti, ha a baleset halált, kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Teendő baleset esetén

Ha eljárást indítottak Ön ellen közúti baleset okozása miatt, haladéktalanul, akár már a helyszínen keresse fel Irodánkat, hogy szakértői kollégáink még az eljárás korai szakaszában megkezdhessék az Ön védelmét. Minél előbb keres fel minket, annál több esély van a büntetés enyhítésére, vagy akár felfüggesztésére.

Akár a sérült, vagy családja által támasztott kárigények, akár a biztosító általi igények jelentős mérséklésére van lehetőség, ha időben szakszerű jogi segítséghez fordulnak. A jogosítvány elvétele, tehát a vezetéstől eltiltás ideje is nagyban függhet attól, hogy kellő időben szakszerű jogi védelemmel lép fel.