2016. december 12.
Szerző: Ügyvédi Iroda

 

biztositektabla_adásvétel

Miként ösztönözzük az ingatlan adásvételi szerződés résztvevőit arra, hogy időben és mindenben szerződésszerűen teljesítsenek? Hogyan egyensúlyozzuk ki a szerződést, hogy mind az eladó, mind a vevő érdekeit korrekt védelemben részesítsük? Olvassa el cikkünket, biztosítsa be az ügyletét!

A foglaló, a kötbér és a jogvesztés kikötése

Az ingatlan adásvételi szerződés biztosítékai közül jellemzően a fenti három szokott szövegszerűen előfordulni a szerződésekben, de néha alkalmazzák az óvadékot is (e fogalmat van hogy összemossák a kaucióval). Ismert még a bánatpénzt intézménye, mely ugyan fogalmilag nem biztosíték, de minimális kompenzációként beépítésre kerülhet az adott ügyletbe arra az esetre, ha az valamely félnek felróható okból meghiúsul.

A foglaló

A foglaló széles körben elterjedt, mint a szerződést biztosító mellékkötelem, tekintettel arra, hogy komoly anyagi vállalás (általában a vételár 10%-a) a felek részéről arra nézvést, hogy az ügylet létrejöjjön, és amennyiben valamely félnek felróható okból mégsem teljesül az adásvétel az adott fél az átadott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló nem azonos az előleggel, a felek akaratának kifejezetten arra kell irányulnia, hogy az átadott pénzösszeg foglalóként kerüljön megnevezésre az ügyletben. Az adásvételi szerződés megkötését követően már nem lehet foglalót adni, sem kikötni. A foglalóról bővebben l. korábbi cikkünket: Foglaló a tuti biztosíték (link)

A kötbér

A kötbér akként kerül a szerződést biztosító mellékkötelmek közé, hogy az adott ügylet valamely fél által vállalt határidő vagy szerződésszerű teljesítéshez kapcsolódik és a felek általában összegszerűen, napi bontásban meghatározzák a kötbér mértékét. A határidő lejártával a jogosult követelheti a kötbér megfizetését akkor is, ha lényeges kára nem keletkezett a mulasztásból, illetve hibás teljesítés esetén megfelelő biztosítékot kap arra, hogy a kisebb kára a kötbér révén megtérüljön. A kötbérnek három fajtáját különítjük el: a késedelmi kötbér – mely esetben a kötelezett arra kötelezi magát, hogy ha nem teljesíti a szerződésben vállaltakat határidőre, kötbért köteles fizetni.; a hibás teljesítési kötbér – melyet a jogosult a teljesítésen felül követelhet, és a meghiúsulási kötbér – amely nemteljesítés esetén válik esedékessé, és amely érvényesítésével már sem a teljesítés sem a késedelmi kötbér nem érvényesíthető. Az adásvételi szerződés körében érvényesíthető kötbérről bővebben itt olvashat: A kötbér (link)

A jogvesztés kikötése

Nem számít ritka megoldásnak a szerződést biztosító mellékkötelmek körében az adásvételi szerződések körében sem valamely jogvesztés kikötése, ami arra az esetre szól, ha valamely fél a szerződést megszegi. Ez esetben a szerződésszegésért felelős fél olyan jogát veszti el, amely egyébként a szerződésszerű teljesítéssel megilletné. Például, ha a vételárat a kötelezett részletekben fizethetné meg, de valamely részlet megfizetésével késedelembe esik – ha azt szerződésben kikötötték – elveszti a részletfizetési kedvezményét és a jogosult követelheti az ellenérték egy összegben történő teljesítését.

Amennyiben kérdése merült fel a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatban, forduljon szakértő csapatunkhoz bizalommal!

Látogassa meg ingatjogi aloldalunkat is!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!