2014. április 21.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Alábbiakban foglaljuk össze a végrendelet tételének legfontosabb szabályait. Mindenképpen tanácsoljuk, hogy tegyen végrendeletet, rendezze a jövőre nézve az anyagi viszonyait, mert bármikor előállhat olyan helyzet, hogy szükség lesz a jó végrendeletre! Végrendelet hiányában, illetve rosszul megírt végrendelet esetén a hagyatéki eljárás sokkal bonyolultabb és időigényesebb lehet és nem utolsó sorban, nem az Ön által kívánt eredményre vezethet, mindemellett hozzátartozóinak is kellemetlen helyzetekkel kell megküzdeniük. Tapasztalataink szerint az öröklési szabályok bonyolultsága miatt érdemes a végrendelet megszövegezése előtt ügyvédi tanácsadást kérni, sőt, akár magát a végrendeletet is ügyvéddel elkészíttetni. Mivel az új Polgári Törvénykönyv számos fontos változást hozott többek között a házastársi haszonélvezeti jog, vagy a kötelesrészi szabályokban, kockázatos lehet szakmai tanácsok nélkül végrendeletet írni. Forduljon hozzánk bizalommal, szívesen segítünk Önnek, hogy végrendelete „tökéletes” legyen!

Cikkünkben egy új jogintézményt, a házastársi közös végrendeletet is bemutatjuk, ami érdekes lehetőségeket nyit a házastársak számára.

A végrendelkezés egyik alapszabálya, hogy végrendeletet csak személyesen lehet tenni. Fontos, hogy a szövegéből kitűnjön, hogy végrendeletről van szó.

A végrendelet fajtái:
– közvégrendelet,
– írásbeli magánvégrendelet,
– szóbeli végrendelet.

A közvégrendelet:
– közvégrendeletet csak közjegyző előtt lehet tenni, megfelelő formai kellékekkel;
kiskorú, és korlátozott cselekvőképességű személy csak közvégrendeletet tehet, és nem szükséges, hogy ahhoz a törvényes képviselő és a gyámhatóság hozzájáruljon
– vak, írástudatlan vagy olvasásra, nevének aláírására képtelen személy szintén csak közvégrendeletet tehet.

Írásbeli magánvégrendelet
– olyan nyelven lehet tenni, amit a végrendelkező ért;
– a végrendelkező a végrendeletet maga is írhatja, de mással is írathatja, a géppel való írásra azonban speciális szabályok irányadóak;
– szükséges a dátum feltüntetése;
– saját kezűleg írt végrendelet esetén elejétől végéig a végrendelkezőnek kell írnia és aláírnia;
– szabályos a végrendelet, ha azt más írja, de a végrendelkező azt két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt a magáénak ismeri el. Ilyen esetben a tanúknak is alá kell írniuk a végrendeletet;
– lehetőség van arra is, hogy a végrendelkező a saját kezűleg írt vagy más által írt végrendeletet aláírja, és azt a közjegyzőnél személyesen letétbe helyezze.
– több lap esetén folyamatos számozással kell ellátni az oldalakat és minden oldalt alá kell írni

Írásbeli magánvégrendeletnél általában nem lehet tanú olyan személy, aki maga vagy rokona a végrendeletből bármilyen juttatást kap, de ezt a szabályt át lehet hidalni..

Szóbeli végrendelet

– szóbeli végrendeletet kizárólag az tehet, aki olyan életveszélyes helyzetben van, ami miatt nem képes írásbeli végrendeletet tenni.
– a szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelkező két tanú együttes jelenlétében, mindenki által értett nyelven végakaratát egész terjedelmében szóban előadja, és kijelenti, hogy az az ő végrendelete.

Házastársak közös végrendelete

Az új Ptk. fontos újítása a házastársi közös végrendelet, ami lehetőséget nyújt, hogy a házastársak közösen végrendelkezzenek. Ez az új végrendeleti fajta jelentősen megkönnyíti a hagyatéki eljárást, így költségeket is megtakaríthatnak az örökösök.
A házastársi közös végrendelet formai szabályai hasonlóak a közvégrendelet szabályaihoz. Speciális szabály azonban, hogy a házastársi közös végrendeletet csak a házassági életközösség fennállása alatt lehet tenni, és azt egyoldalúan nem lehet visszavonni.

A végrendelet visszavonása

– ha a végrendeletet visszavonják, az hatálytalanná válik.
– ha az örökhagyó újabb írásbeli végrendeletet tesz, a korábbi végrendelet már nem lesz érvényes. Ha azonban az újabb végrendelet a korábbi végrendelet egyes kérdéseit nem érinti, akkor ezek továbbra is érvényesek maradnak;
– az írásbeli magánvégrendelet akkor lesz érvénytelen, ha azt az örökhagyó, vagy beleegyezésével más megsemmisíti;
– a házastársak közös végrendelete hatálytalanná válik, ha közöttük az életközösség megszakadt, és az öröklés megnyílásáig nem állott helyre;
– a közjegyzőnél letett magánvégrendelet akkor lesz érvénytelen, ha azt a végrendelkező visszaveszi.
– a szóbeli végrendelet – a speciális szabályaiból adódóan – hatályát veszti, ha az életveszélyes helyzet megszűnik, és a helyzet megszűnése után a végrendelkezőnek 30 napon át lehetősége lett volna írásbeli végrendeletet tenni.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!