2020. július 31.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a váltó bemutatásával, amely egy méltatlanul elfeledett üzleti megoldás, holott alkalmazása számtalan lehetőséget rejt magában. Az alábbiakban kifejezetten a váltó gyakorlati előnyeire kívánunk rámutatni, hiszen ezek alapján könnyen felismerhető, hogy a váltónak napjainkban is helye van az üzleti életben.

Egyszerű és olcsó kiállítani

Formai szempontból a váltó egyszerűsége abban áll, hogy elég a kiállítónak (tehát az adósnak, aki a fizetési kötelezettségvállalást teszi) aláírnia, hiszen a váltó érvényességéhez nincs szükség tanúkra, ügyvédi ellenjegyzésre, sem közjegyzői okiratra.

Tartalmi oldalról a váltóban gyakorlatilag csak néhány körülményt (pl. pénzösszeg, esedékesség, fizetési hely stb.) kell megjelölni, figyelni kell azonban arra, hogy ezen tartalmi kritériumok szigorú elbírálás alá esnek, a jogszabályban rögzített elemek közül egy sem maradhat ki.

Váltót tehát bárki egyszerűen kiállíthat, és a fentiekből eredően nincs szükség költséges közreműködőkre sem.

Önálló

A váltóban megtestesülő feltétlen fizetési kötelezettségvállalás elválik az alapjogviszonytól. Nem számít tehát, hogy milyen tartozásra tekintettel került kiállításra a váltó, illetve hogy hogyan alakul az alapjogviszony sorsa, teljesítése, ha azzal kapcsolatban vita támad, a kiállított váltó attól függetlenül érvényesíthető, így nagyon biztonságos.

Gyorsan érvényesíthető

Ha a kiállító nem fizet váltóper indítható, melynek minden szakaszában soron kívül jár el a bíróság, a váltóperben minden határidő jelentősen rövidebb a szokásosnál. A bíróság csak a váltó törvényes kellékeinek meglétét, illetve az esetleges forgatmányi láncolat folyamatosságát vizsgálja, így nem lehet évekig elhúzódó vita. A váltóperben továbbá nincs helye az alapjogviszony vitatásának, és egyéb vitatás és beszámítás is csak szűk körben lehetséges.

Fizetésre is alkalmas

Mivel a váltó egy forgatható értékpapír, így pénzhelyettesítő fizetési eszközként is alkalmazható. Ha a váltó birtokosának tartozása áll fenn harmadik személlyel szemben, adósságát a váltó átruházásával (forgatásával) rendezheti.

A váltót annak birtokosa tartozás hiányában is eladhatja, így a váltó befektetési eszközként is szolgálhat. A forgatást követően az új birtokost megilletik a váltóhoz kapcsolódó mindazon előnyök és jogosultságot, mint az eredeti jogosultat.

Amennyiben a váltóban rejlő további lehetőségekkel, vagy alkalmazásának gyakorlati aspektusaival kapcsolatban segítségére lehetünk, forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz.