2024. február 15.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Mi történik abban az esetben, ha egy aláírt ingatlan adásvételi szerződés ellenére az Eladó meggondolja magát, nem veszi át az ingatlan utolsó vételár részletét és több pénzt kezd el követelni a Vevőtől, miközben a szerződés szerinti fizetési határidő hamarosan lejár? Mit tehet a Vevő annak érdekében, hogy mielőbb megszerezze az ingatlan tulajdonjogát, abban az esetben, ha a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges bejegyzési engedély kiállításának feltétele az utolsó vételárrészlet teljesítésének Eladói igazolása? A bírói letét megoldásként szolgálhat bizonyos esetekben.

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a kötelezett önhibáján kívül nem tud a jogosultnak esedékességkor teljesíteni, azonban neki érdeke fűződik ahhoz, hogy a teljesítésre sor kerüljön. A bírósági (illetve a közjegyzői) letét útján történő teljesítés ezekre az esetekre adhat megoldást. A bírósági letétbe helyezés előnye, hogy a letétbe helyezéssel a tartozás teljesítettnek minősül, azaz a kötelezett nem esik késedelembe. Ilyen esetben tehát a késedelem következményei sem alkalmazhatóak: a teljesítés után nem kell késedelmi kamatot fizetni és a jogosult nem állhat el a szerződéstől késedelem miatt. A következőkben bemutatjuk a bírósági és közjegyzői letét útján történő teljesítés feltételeit és szabályait.

Mikor teljesíthet a kötelezett bírói letéttel?

A Ptk. négy esetben teszi lehetővé a bírói letéttel történő teljesítést: (i) A jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani. Tipikusan ez a helyzet akkor, ha az eredeti jogosult elhunyt, és a hagyatéka tekintetében öröklési jogvita áll fenn; (ii) A teljesítési helyen a jogosult nem található. Ez a szabály tipikusan a pénztartozások körében értelmezhető, mert a pénztartozás esetén a teljesítés helye a jogosult telephelye, ennek hiányában székhelye, illetve lakóhelye és a körülményekből egyértelmű, hogy ott a jogosult már nem fog megjelenni. (iii) A jogosult a szabályszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el. A jogosultnak ez a magatartása egyben átvételi késedelemnek is minősül, ami a kötelezett késedelmét önmagában kizárja; ebben az esetben a bírói letétbe helyezésnek az a célja, hogy demonstrálja a kötelezett teljesítési szándékát. (iiii) A jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett valamennyiük kezéhez teljesítsen.

A bírói letét tárgya:

Teljesítési letétként a jogszabályok alapján pénz, pénzhelyettesítő eszköz (hitelkártya, csekk-kártya, kereskedelmi kártya, váltó, utalvány és elnevezésétől függetlenül minden más, azonos gazdasági rendeltetésű okmány, betétről kiállított okirat), értékpapír, továbbá egyéb okirat (közokirat, magánokirat) helyezhető bírósági letétbe.

Hogyan lehet letétbe helyezni a teljesítés tárgya?

Ha valaki pénzbeli tartozását bírósági letétbe helyezéssel kívánja teljesíteni, akkor letétet az illetékes bírósághoz tartozó letétkezelő bírói letéti számlájára kell befizetni vagy azt a számlára átutalni. Ha a letétbehelyezés folyamatban lévő bírósági üggyel kapcsolatos, akkor a letéttel kapcsolatban az a bíróság illetékes, amely előtt az eljárás folyik. Egyéb esetekben pedig az a bíróság illetékes, amely az általános szabályok szerint eljárhat. Letét esetében ez leggyakrabban a jogosult lakóhelye szerinti járásbíróság.

A letevőnek nem elég az összeget elhelyeznie a letéti számán, egy kérelmet is be kell nyújtania a bírósághoz a letét elfogadása iránt, valamint 3%-os illetéket kell előlegeznie, melyet kiutalásánál a letét összegéből le kell vonni és vissza kell azt utalni a letevőnek. A bíróság a letét elfogadásáról 8 munkanap alatt dönt. Ha a letétet nem fogadja el, akkor a letett összeget visszautalja a letevőnek.

Mi történik a letétbe helyezést követően?

Amennyiben a bíróság letétet elfogadta a letevő a letett pénzt mindaddig visszakövetelheti amíg, arról a jogosult a bíróságtól értesítést nem kapott, ezután a bíróság már csak jogosult részére adhatja ki a letét kiutalása iránti kérelem alapján. Az 50 000 forintot meg nem haladó értékű pénzt a jogosult (vagy meghatalmazottja) a letétkezelőnél személyesen átveheti. Ennél magasabb összeg esetén a pénzt a bíróság postai úton megküldve vagy átutalással fizeti ki. Ha jogosult a letét kiutalását 5 éves elévülési időn belül nem kéri, akkor ezt követően a letevő az összeg visszaadását kérheti a bíróságtól.

Ha további kérdése merülne a bírói letéttel kapcsolatban vagy jogi segítségre van szüksége, keresse irodánkat bizalommal!