2023. június 05.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Magyarország mint az EU és a schengeni övezet tagja vonzó célpont a külföldi állampolgárok számára. Amennyiben külföldi munkavállalókat foglalkoztatna, letelepedési, vagy tartózkodási engedélyre van szüksége, vagy külföldi barátainak segítene nyaralási, tanulási vagy akár munkavégzési célú Magyarországi látogatásról, az alábbi cikkünk Önnek szól!

Milyen engedélyt kérelmezzek a tartózkodásom idejére?

Mint minden ország, Magyarország is szabályozza, hogy kik, milyen dokumentumok birtokában léphetnek be az ország területére. Az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai kedvezményes feltételek szerint jogosultak beutazni, azonban az EGT tagállamokon kívüli állampolgárokra – azaz harmadik országbeli állampolgárokra – szigorú feltételek vonatkoznak. A harmadik országbeli állampolgárok a tartózkodásuk tervezett idejétől függően kizárólag az alább felsorolt engedélyek valamelyikének a birtokában jogosultak az országba belépni és ott tartózkodni.

Az engedélyek fajtái között a fő különbséget az jelenti, hogy a Magyarországra látogató 90 napnál kevesebbet, vagy ezt meghaladó időtartamot szeretne az országban tölteni. Amennyiben a tartózkodás a 90 napot nem haladja meg, például egy családi nyaralás alkalmával, akkor a belépéshez útlevél és – egyes országok esetében – vízum szükséges, melyet a kérelmező az országa szerinti nagykövetségen tud kérelmezni. Amennyiben a tervezett tartózkodás a 90 napot meghaladja, akkor a kérelmezőnek tartózkodási engedélyt szükséges igényelnie. A tartózkodási engedélyek 1-5 évig terjedő tartózkodást tesznek lehetővé, mely a legtöbb esetben meghosszabbítható. Ha pedig valaki huzamosabb ideje él Magyarországon, letelepedési engedély iránti kérelmet is benyújthat, mely a jogok és kötelezettségek tekintetében a magyar állampolgárokhoz hasonló státuszt biztosít.

Milyen célból tudok tartózkodási engedélyt kérelmezni?

A tartózkodási engedélyek 90 napot meghaladó tartózkodást biztosítanak Magyarország területén, illetve korlátozott mértékig a Schengeni övezet többi államába is belépést biztosítanak. Annak érdekében, hogy valaki tartózkodási engedélyt szerezzen, igazolnia kell a tartózkodása célját, és csak ennek megfelelő tartózkodási engedély megszerzésére lesz jogosult. A leggyakoribb tartózkodási engedélyek a következők:

Munkavállalási célú tartózkodási engedélyt az kaphat, aki Magyarországon munkaviszony keretében szeretne munkát végezni. Ahhoz azonban, hogy valaki ezt az engedélyt megkapja, már szükséges rendelkezni egy konkrét állásajánlattal, munkakeresési célból tehát ez az engedély nem kérelmezhető.

Jövedelemszerzési célú tartózkodási engedélyt kérelmezhetnek többek között azok, akiknek célja, hogy Magyarországon céget alapítsanak, és abban ügyvezetőként tevékenykedjenek.

Tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel azok az EU-n kívüli állampolgárok rendelkezhetnek, akik valamilyen magyar felsőoktatási intézménybe felvételt nyertek, illetve itt tanulmányokat folytatnak.

Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt az a kérelmező kaphat, akinek a hozzátartozója már rendelkezik valamilyen tartózkodási engedéllyel.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy önmagában az, ha valakinek Magyarországon ingatlana van, nem jogosítja fel, hogy bármilyen tartózkodási engedélyt kérelmezzen.

Az ügyintézés során benyújtandó dokumentumok teljes köre esetről-esetre változik, minden tartózkodási vagy letelepedési engedély típushoz más és más körülmények igazolása szükséges. Ezért a sikeres engedélyszerzéshez, az engedély meghosszabbításához ajánlott jogi segítséget igénybe venni. Forduljon hozzánk bizalommal, szakértő kollégáink készséggel állnak szíves rendelkezésére!