2020. április 24.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Április 10-én került kihirdetésre a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet, amely a veszélyhelyzetben kialakult helyzetre alkotott új szabályokat a jogi személyek döntéshozatalát illetően, és amely szabályok jelentős könnyítést hoznak a jelenleg személyesen nem megtartható céges taggyűlés, közgyűlés lefolytatásra.

A Kormányrendelet értelmében, amennyiben a cég döntéshozó szerve (taggyűlés, közgyűlés) jelenleg akadályozott a döntéshozatalban, a társaság létesítő okiratában foglaltaktól függetlenül is lehetséges elektronikus konferenciaülés keretében (pl. skype igénybevételével), vagy írásbeli döntéshozatal útján határozatot hozni (a kormányrendeletben foglalt feltételekkel). Akadályoztatás esetén személyes részvétellel ülést tartani nem lehetséges, még akkor sem, ha az már korábban összehívásra került.

Kiemelendő, hogy az új rendelet döntéshozatalra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az adott döntéshozó szerv (taggyűlés, közgyűlés) a kijárási korlátozás mellett sem akadályozott a működésben, például egy családi cég vagy egyszemélyes társaság esetében. Akadályozottság esetén viszont a döntéshozó szervet tilos összehívni és a már összehívottakat sem lehet személyesen megtartani.

A legfontosabb tudnivaló, hogy a rendelet alapján a 2-5 fő taglétszámú társaságok esetében az ülést (taggyűlés, közgyűlés) elektronikus úton kell megtartani vagy írásbeli döntést kell hozni, valamennyi tag részvételével. A 6-10 fő taglétszámú társaságok esetén a tagok többsége kérheti az elektronikus vagy írásbeli döntéshozatalt, míg a 10 fő feletti taglétszám esetén az ügyvezetés kezdeményezheti azt.

A rendelet lehetővé teszi, hogy amennyiben a fentebb részletezett elektronikus vagy írásbeli határozathozatal nem alkalmazható, az ügyvezetés döntsön a beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint egyes halaszthatatlan ügyekben a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben. Ugyanakkor a társasági szerződés vagy alapszabály módosítására csak kivételesen van lehetősége az ügyvezetésnek, így az ügyvezetőt korlátozza, hogy ezen kérdésekben érvényes döntést csak akkor hozhat, ha a szavazatok 25%-át meghaladó részesedéssel rendelkező tagok a döntés meghozatalát megelőző írásbeli véleményükben legalább a szavazatok 51%-át elérő mértékben a határozati javaslattal szemben nem tiltakoznak. Ha a társaságnak többségi befolyással vagy minősített többséggel rendelkező tagja van, akkor ezen tag írásbeli tiltakozása esetén a határozat nem hozható meg.

A Kormányrendelet tartalmaz könnyítéseket az ülésen teendő jognyilatkozatok (így pl. szavazat) megtétele kapcsán: a tagok a jognyilatkozataikat elküldhetik akár e-mailben is. A természetes személy tag (tulajdonos) esetén egyszerű e-mail is elegendő, elektronikus aláírás nélkül, de a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell, míg jogi személy tag esetén elektronikus aláírással vagy úgynevezett ADVH szolgáltatással való hitelesítéssel szükséges aláírnia nyilatkozatát, a szavazatát.

A kormányrendelet arról is rendelkezik, hogy amennyiben a vezető tisztségviselő vagy könyvvizsgáló megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt járna le, úgy a megbízatás a veszélyhelyzetet követő 90 napig meghosszabbodik, így ezekben a kérdésekben nem feltétlenül szükséges most taggyűlésen/közgyűlésen dönteni, illetve társasági szerződést vagy alapszabályt módosítani.

A fenti előírások más döntéshozó szervek (például igazgatóság, felügyelőbizottság) veszélyhelyzet alatti működésére is vonatkoznak.

Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a legfrissebb, cégeket érintő veszélyhelyzeti kormányzati intézkedésként április 21-én megjelent a 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet, amely egyéb fontos intézkedések mellett az éves beszámolók készítésére, nyilvánosságra hozatalára, letétbe helyezésére és közzétételére, továbbá benyújtására vonatkozó határidőt módosította a következők szerint: a beszámolóval kapcsolatos határidők 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak! A meghosszabbítással és részleteivel kapcsolatban további információkat talál honlapunkon!

Társaságuk számára Irodánk készséggel nyújt segítséget a döntéshozatal, taggyűlés legalkalmasabb módjának meghatározásában, és a választott megoldási mód részletszabályainak és feltételeinek a kidolgozásában, gyakorlati megvalósításában. Keresse Irodánk szakértő csapatát bizalommal!

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!