KIEMELT SZAKTERÜLETEK

Ingatlanjog

Irodánk számos külföldi és magyar befektetőt képvisel lakás- és nem lakás céljára szolgáló (kereskedelmi, üzleti stb.) ingatlanokkal, így különösen irodai létesítményekkel, bevásárlóközponttal, szállodákkal, tetőterekkel és társasházakkal kapcsolatos ügyekben. Rendszeresen látjuk el intézményi és magánbefektetők jogi képviseletét különféle ingatlan-tranzakciók során.
Ügyfeleink beruházási és fejlesztési tevékenységének teljes jogi hátteréhez tanácsadást nyújtunk. Előkészítjük és elkészítjük az adásvétellel, bérlettel, lízinggel stb. kapcsolatos szerződéseket és igény szerint gondoskodunk a hivatali engedélyezésről, illetve ügyintézésről.

• ingatlan adásvételek
• jelzálogszerződések
• bérleti szerződések és módosítások
• ingatlanfejlesztéshez szükséges szerződések
• építési, vállalkozási szerződések
• telekalakítási eljárások
• halál esetére szóló szerződések pl.: tartási szerződés, ajándékozás
• terhek töröltetése iránti eljárások
• szerződésmódosítások
• társasházi ügyek (alapítás, módosítás, közös költséggel kapcsolatos ügyek)
• jogorvoslat földhivatali eljárásokban
• termőfölddel kapcsolatos kérdések

Szakértőink: dr. Madarassy Tamás • dr. Simon-Gresz Orsolya • dr. Sipos Zoltán • dr. Bodroghelyi Mátyás • dr. Olcsvai Alexandra • dr. Hári Márton • dr. Juhász Evelin

Társasági jog

Teljes körű jogi segítséget nyújtunk a magyar jog szerinti gazdasági társaságok – elsősorban Kft-k, Zrt-k – alapításához. Elkészítjük a társaságok létesítő okiratát, valamint az összes szükséges további okiratot és gondoskodunk a társaságok cégbírósági, adóhatósági, társadalombiztosítási, esetleges kereskedelmi és iparkamarai regisztrációjáról. A működő társaságoknál közreműködünk a vállalati érdekeltségek, üzletrészek és részvények átruházásában, teljes vállalkozások felvásárlásában illetve eladásában (M&A). Elkészítjük a vállalkozások szervezeti és működési szabályzatait.

• bt, kft és zrt alapítása, módosítása
• céges ügyek teljeskörű intézése
• tőkeemelések
• osztalékfizetéssel kapcsolatos kérdések
• átalakulások teljeskörű intézése (bt-ből kft, ill kft-ből zrt.)
• bt-k és Kft-k végelszámolása, egyszerűsített formában is
• IT, FB és más belső szabályzatok
• ügyvezetői felelősséggel kapcsolatos kérdések
• csődeljárás lebonyolítása

Szakértőink: dr. Madarassy Tamás • dr. Simon-Gresz Orsolya • dr. Bodroghelyi Mátyásdr. Olcsvai Alexandra • dr. Barczi Loránd • dr. Juhász Evelin

Követeléskezelés

Irodánk számos, a nemzetközi piacon is elismert társaságot képviselt tartozásbehajtás kapcsán. Szakértelmünk kiterjed a fizetési meghagyásos eljárásra, továbbá a felszámolási eljárásra is. Ellentmondás esetén a peres képviselet ellátását is vállaljuk. 

• fizetési meghagyásos eljárás
• ügyvédi felszólítás
• felszámolási eljárás

Pénzügyi jog

Irodánk számos nemzetközileg aktív vállalkozásnak intézi a befektetési, pénzügyi és közvetítői tevékenységének (pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások) jogi háttérmunkáját. Irodánk ebben a körben a hitelezési, faktoring, lízing és pénzügyi közvetítői területen átfogó és naprakész tapasztalattal rendelkezik. Egyes ügyvédeink korábbi és jelenlegi munkakapcsolataik révén szoros szakmai összeköttetésben állnak a pénzügyi területet felügyelő hatóságokkal.

 

• MNB (PSZÁF) engedélyezési eljárások
• hitelezési eljárások
• pénzügyi vállalkozás alapítás
• pénzügyi szerződések készítése

Szakértőink: dr. Madarassy Tamás • dr. Tóth Renáta

Munkajog

Irodánk jogi tanácsadást nyújt az általa képviselt társaságok számára munkajogi kérdésekben, ideértve a vezetői és általános munkaszerződéseket, a munkajogi felelősséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezését, továbbá a munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben való jogi vélemények adását.
• munkaszerződések létrehozása, módosítások
• munkaviszony megszüntetés (rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés)
• munkaügyi nyilvántartások
• üzemi megbízott, üzemi tanács választásának lebonyolítása
• bérpótlékok, béren kívüli juttatás

Szakértőnk: dr. Bodroghelyi Mátyás • dr. Barczi Loránd 

IT, telekommunikáció, e-kereskedelem

Irodánk rendszeresen ad jogi tanácsot telekommunikációs és különféle információs- és technológiai jogi kérdések vonatkozásában. Számos nagy, nemzetközi hálózatú ügyfelet képviselünk a szoftverfejlesztés, illetve hardver kereskedelem területén.

• szoftverkereskedelmi szerződések
• szoftverfejlesztési szerződések
• webáruházakhoz kapcsolódó szerződések
• adatvédelemmel kapcsolatos kérdések
• internetes felhasználásra vonatkozó tanácsadás

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás • dr. Simon-Gresz Orsolya

Civil szervezetek (Alapítványok, egyesületek, nonprofit társaságok)

Komoly tapasztalattal rendelkezünk nonprofit társadalmi szervezetek jogi háttérmunkájának segítésében, ide értve azok alapítását, szervezetében bekövetkező változások lebonyolítását, valamint folyó ügyek (pl: közgyűlések levezetése) kezelését. Ezen túl teljeskörű segítséget tudunk nyújtani a tevékenységhez kapcsolódó szerződések véleményezésében, elkészítésében, illetőleg támogatásokkal kapcsolatos ügyintézésben.

• egyesületek alapítása, módosítása
• alapítványok alapítása, módosítása
• támogatási szerződések
• támogatásokkal kapcsolatos ügyintézések
• belső szabályzatok pl.: felügyelő bizottság, kuratórium
• közgyűlések levezetése

Szakértőink: dr. Simon-Gresz Orsolya • dr. Bodroghelyi Mátyás • dr. Fekete Gábor • dr. Hári Márton