JELENTŐSEBB PROJEKTJEINK

 

Peres ügyek, követeléskezelés

  • állami tulajdonú, nagy értékű ingatlanra vonatkozó pályázati nyertességet követő szerződéskötés elmaradásából eredő kár érvényesítése
  • pályázati biztosíték visszatérítése kapcsán folytatott peres eljárás
  • hosszú ideje húzódó, több ügyvédi iroda által visszaadott peres ügyfelei közötti aktív közvetítés, megállapodás létrehozása, az eljárás egyezséggel történő lezárásában való részvétel
  • határozott idejű bérleti szerződés idő előtti felmondásából eredő károk érvényesítése kapcsán folytatott peres eljárás
  • hó leesésből eredő kártérítéses ügyben peres képviselet és ennek folyományaként sikeres közbenső ítélet születése másodfokú bírósági eljárásban
  • közreműködés nagyobb cég követeléskezelési ügyeiben, felszámolási eljárásaiban;
  • nemzetközi választottbírósági eljárásban való közreműködés 100M forint nagyságrendet is meghaladó hibás teljesítéses ügyben

 

Céges ügyek

  • magyar tulajdonú banki szoftverfejlesztő cég(csoport) átstrukturálásában, Zrt-vé átalakulásában való közreműködés, annak teljes ügyintézése a közgyűlések levezénylését, osztalékfizetési rendszer kidolgozását és a részvények KELER általi kibocsátását is ideértve
  • külföldi (offshore) tulajdonossal rendelkező gazdasági társaságok alapítása, eladása/vétele és a kapcsolódó (módosítási) dokumentáció elkészítése
  • kényszertörlés alatt álló társaság képviseletében a fellebbezési eljárás sikeres lebonyolítása
  • külföldi tulajdonú társaság csődeljárásának lebonyolítása;

 

Ingatlanos ügyek, társasház

  • jelzáloggal terhelt ingatlan megosztása és a jelzálog módosítása vonatkozásában szükséges földhivatali és banki eljárások adásvételi szerződések
  • sokszereplős és nagy értékű ingatlanok vonatkozásában tartási, ajándékozási és biztosítéki szerződéses rendszer kidolgozása és a jogügyletek lebonyolítása ide értve a teljes földhivatali és más kapcsolódó eljárásokat is
  • közel 300 db jelzálogjog alapítás pénzügyi vállalkozás, mint zálogjogosult részére és a szükséges földhivatali eljárások lebonyolítása;
  • sokszereplős és nagy értékű ingatlanok vonatkozásában német nyelvű biztosítéki szerződéses rendszer kidolgozása egy osztrák tulajdonban lévő hitelintézet, mint hitelező képviseletében és a jogügyletek teljes körű intézése;
  • 100 lakásos társasház ügyeinek kezelése, közgyűlés levezetése
  • Több, mint 500 adásvételi szerződés elkészítése és a vevő tulajdonjogának sikeres bejegyeztetése
  • Ingatlanközvetítő láncba tartozó több franchise iroda által közvetített ingatlanok adásvételi szerződéseinek elkészítése
  • Ingatlanfejlesztő és kivitelező cég bérleti szerződéseinek elkészítése, részvétel a szerződések megkötésénél

 

Családjog

  • Jelentős ingatlan vagyonnal rendelkező befektetők számára végrendelet elkészítése
  • Házassági vagyonjogi szerződések készítése cégvezetők részére
  • Több sikeres gyermek elhelyezési per, amelyben a gyermek az édesapánál került elhelyezésre
  • Házassági bontóperekben részvétel
  • Több tucat házassági vagyonközösség megosztási szerződés elkészítése

 

IT jog, szellemi alkotások

  • Wellness termékértékesítő társaság weboldalának jogi menedzselése, követeléseinek érvényesítése
  • Irodaházat üzemeltető cég bérleti szerződéseinek elkészítése, kintlévőségeinek kezelése.
  • Jelentős informatikai tanácsadó cég partneri szerződéseinek elkészítése, részvétel a cég általános jogi feladatainak ellátásában
  • nemzetközi védjegybejelentés lefolytatása

 

Társadalmi szervezetek

  • nemzetközi hírű magyar zeneművészeti egyesületek jogi ügyeinek teljes körű ellátása, közhasznúsággal, illetőleg támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés
  • gyermekegészségüggyel foglalkozó, nagy múltú közhasznú alapítvány jogi ügyeinek ellátása

 

Pénzügyi jog

  • Cseh tulajdonú, biztosítással, illetve biztonságtechnikai eszközökkel foglalkozó társaság felügyeleti engedélyezésének levezénylése, biztosítói szerződések elkészítése
  • Magyar tulajdonú, ismert pénzügyi vállalkozáscsoport alapításában való aktív részvétel, a szerződés állomány elkészítése, részvétel a kölcsön- és a jelzálogszerződések megkötésében
  • Magyar hátterű biztosításközvetítő céghálózat alapításában történő részvétel, a működés jogi hátterének folyamatos biztosítása
  • Objektum biztonsági őrzéssel, széfszolgáltatással foglalkozó cég engedélyezésével és működésével kapcsolatos jogi teendő elvégzése

 

Általános jogi képviselet

  • Kiadványkészítő cég mindennapi jogi problémáinak megoldása, megbízási szerződések készítése, követelés behajtás, egyebek
  • Marketing tanácsadó cég szerződéseinek elkészítése, a mindennapi jogi ügyek kezelése
  • Sport felszerelést gyártó-, forgalmazó cég általános jogi feladatainak ellátása
  • Multinacionális cégcsoportba tartozó építőipari, környezetvédelmi cég partneri szerződéseinek kezelése
  • Turisztikai klaszter jogi hátterének biztosítása, részvétel közbeszerzési eljárásban