Önéletrajz

Bemutatkozás

Jogi diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem. A jogi szakvizsga teljesítését követően a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként folytatok ügyvédi tevékenységet. Szakmai pályafutásom során gyakorlatot szereztem a polgári jog és a gazdasági élethez kapcsolódó jogágak területén: ingatlan- és cégügyekben (ingatlan adásvételi és ajándékozási szerződés, bérleti szerződés szerkesztése és véleményezése, cégalapítás, cégek létesítő okiratának módosítása körében), örökléssel kapcsolatos okiratok elkészítésében (végrendelet, öröklési szerződés), társasházak működése során felmerülő jogi kérdések megoldásában (társasházi alapító okiratok szerkesztése és módosítása, földhivatali képviselet ellátása, tulajdonosok közötti jogviták rendezésében). Tapasztalattal rendelkezem a polgári peres és peren kívüli képviselet ellátásában, a pénzügyi követelések kezelésében. Vállalom különböző tárgyi súlyú büntetőügyekben a védelem és a sértetti képviselet ellátását.

Alapadatok

Beosztása: egyéni ügyvéd, együttműködő ügyvéd

Szakterületek: ingatlan- és társasági jog; munkajog, polgári peres eljárások és követeléskezelés
Munkanyelv: angol
Végzettség: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – jogász (2007), Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – munkaügyi szervező (2005)

Elérhetőség: +36 30 328 8351, zoltan.sipos@madarassy-legal.com