Telepengedély

2013. márciusa óta újabb tevékenységek váltak bejelentés, illetve engedély kötelessé. Ezt a szabályt a Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelete tartalmazza, amely alapján sok, a mindennapi tevékenységi körbe tartozó tevékenységgel kapcsolatban keletkezik teendő. Ennek megfelelően érdemes újra megvizsgálni, hogy ipari tevékenység esetén a telephelyek a megfelelő engedéllyel rendelkeznek-e (már az új kormányrendelet tükrében is).  …

Details

Új ingatlan bejelentési kötelezettség – Földregisztráció (2013.)

A cégekre vonatkozó bejelentési kötelezettséget követően most itt az újabb bejelentési kötelezettség: a földhasználati bejelentés 2013.03.30. napjáig. 2013. január 1-je óta ugyanis a földhasználónak területnagyságtól függetlenül minden termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld, és zártkert használatát be kell jelenteni. Ez alól egy kivétel van: az erdő művelési ágú területek.   Ennek indoka a földhasználati nyilvántartás…

Details

Határidős teendők minden cég számára (2012.)

A cég székhelyhasználatát igazoló irat benyújtása   2012. március 1-től kezdődően a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazolni kell, a cégek adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani a cég székhely, telephely és fióktelep használat jogszerűségét igazoló iratokat.   A cég vezetői adatainak bejelentése   A gazdasági…

Details

Cégvezető felelőssége II. – Mire figyeljünk cégeladás során?

Amint arra már korábbi írásunkban is rávilágítottunk, a céges, valamint a fizetésképtelenségre vonatkozó eljárásokra vonatkozó jogszabályok jelentős mértékben megváltoztak, a cégvezető felelőssége kérdéseit a jogalkotó nagy mértékben átértelmezte, ezzel egyidejűleg a korábbi tulajdonosok felelősségét jelentős mértékben kiszélesítette. Ezt a speciális esetkört, vagyis a korábbi tulajdonosok megnövekedett felelősségének kérdéseit járjuk körül jobban az alábbiakban. A csődtörvény…

Details

Cégvezető felelőssége felszámolásnál

  A napokban több olyan cikk is napvilágot látott, amely azzal foglalkozik, hogy a megszűnt cégek tartozásaiért a cégvezető felelőssége is felmerül, azaz a tartozást később – megfelelő peres eljárást követően – akár a volt ügyvezető, akár az őt irányító, a cégkivonatban nem is szereplő személy személyes vagyonából be lehet hajtani. A fenti perek megindításához…

Details

Az adatvédelem új szabályai (2012.)

  KÖTELEZŐ BEJELENTKEZÉS  AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA JÚNIUS 30-IG   Az adatvédelem egyre fontosabb a mai világban, az új adatvédelmi törvény az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezésre kötelesek körét jelentősen bővítette. A bejelentkezést a személyes adatok kezelőinek az adatkezelések megkezdése előtt kell megtenniük, a már 2012. előtt megkezdett adatkezelések bejelentésének végső határideje pedig június 30-a; e nélkül az…

Details

Munkaviszony szabályainak változásai 2012

    Bizonyára már Ön is értesült arról, hogy a munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok az idei év során nagymértékben megváltoznak, amelynek legfontosabb eleme, hogy 2012. július 1. napjától új Munka Törvénykönyve lép hatályba. Az új szabályozás álláspontunk szerint összességében frissebb szemléletmódot, rugalmasabb megközelítést hoz a munkajog világába (főleg a munkáltatók számára).   A törvényt hatályba léptető átmeneti rendelkezések értelmében…

Details