Bejelentési kötelezettség, amit szinte minden cég elmulaszt

A cégek többsége ugyanis nem is tud arról, hogy amennyiben a cég adataiban változás következik be, úgy azt külön be kell jelentenie az önkormányzatnak is. A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről a következőket mondja ki a bejelentéssel kapcsolatosan: 23. § (1) Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást – a megváltozott természetes személyazonosító…

Details

Pénzfizetésre vonatkozó új szabályok – határidő, kamat, behajtási költségátalány (2013.)

2013. július 1-jével változnak a Ptk. pénzfizetésre vonatkozó szabályai Az egyik új rendelkezés szerint, ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejéről nem rendelkeznek külön, akkor főszabályként a számla illetve a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítendő a pénztartozás. Gazdálkodó szervezetek közötti szerződésben a 30 napot meghaladó fizetési határidő kiköthető, de az nem haladhatja meg…

Details

Kötelező ügyvezetői nyilatkozat osztalék fizetése esetén

Hamarosan elérkezik minden cég életében a 2012-es év pénzügyi és adózási szempontból történő lezárásának időszaka, amely kapcsán a legtöbb esetben a tagok részére osztalék kifizetésre is sor kerül. Az évzárással és az osztalék fizetésével kapcsolatban fontos és általában ismert és követett szabály, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, így…

Details

Éves beszámoló

A gazdasági társaságok éves beszámolójának elkészítése és letétbe helyezése kapcsán az alábbi fontosabb tudnivalók alapján szükséges eljárni: Határidő az éves beszámoló kapcsán:   –        az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni az alább felsorolt dokumentumokat (a letétbehelyezés határideje általában május 31. napja) Mely dokumentumokat kell letétbe helyezni? –        az éves beszámolót,…

Details

Telepengedély

2013. márciusa óta újabb tevékenységek váltak bejelentés, illetve engedély kötelessé. Ezt a szabályt a Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelete tartalmazza, amely alapján sok, a mindennapi tevékenységi körbe tartozó tevékenységgel kapcsolatban keletkezik teendő. Ennek megfelelően érdemes újra megvizsgálni, hogy ipari tevékenység esetén a telephelyek a megfelelő engedéllyel rendelkeznek-e (már az új kormányrendelet tükrében is).  …

Details

Új ingatlan bejelentési kötelezettség – Földregisztráció (2013.)

A cégekre vonatkozó bejelentési kötelezettséget követően most itt az újabb bejelentési kötelezettség: a földhasználati bejelentés 2013.03.30. napjáig. 2013. január 1-je óta ugyanis a földhasználónak területnagyságtól függetlenül minden termőföld, valamint a mező-, és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld, és zártkert használatát be kell jelenteni. Ez alól egy kivétel van: az erdő művelési ágú területek.   Ennek indoka a földhasználati nyilvántartás…

Details

Határidős teendők minden cég számára (2012.)

A cég székhelyhasználatát igazoló irat benyújtása   2012. március 1-től kezdődően a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazolni kell, a cégek adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani a cég székhely, telephely és fióktelep használat jogszerűségét igazoló iratokat.   A cég vezetői adatainak bejelentése   A gazdasági…

Details

Cégvezető felelőssége II. – Mire figyeljünk cégeladás során?

Amint arra már korábbi írásunkban is rávilágítottunk, a céges, valamint a fizetésképtelenségre vonatkozó eljárásokra vonatkozó jogszabályok jelentős mértékben megváltoztak, a cégvezető felelőssége kérdéseit a jogalkotó nagy mértékben átértelmezte, ezzel egyidejűleg a korábbi tulajdonosok felelősségét jelentős mértékben kiszélesítette. Ezt a speciális esetkört, vagyis a korábbi tulajdonosok megnövekedett felelősségének kérdéseit járjuk körül jobban az alábbiakban. A csődtörvény…

Details

Cégvezető felelőssége felszámolásnál

  A napokban több olyan cikk is napvilágot látott, amely azzal foglalkozik, hogy a megszűnt cégek tartozásaiért a cégvezető felelőssége is felmerül, azaz a tartozást később – megfelelő peres eljárást követően – akár a volt ügyvezető, akár az őt irányító, a cégkivonatban nem is szereplő személy személyes vagyonából be lehet hajtani. A fenti perek megindításához…

Details

Az adatvédelem új szabályai (2012.)

  KÖTELEZŐ BEJELENTKEZÉS  AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA JÚNIUS 30-IG   Az adatvédelem egyre fontosabb a mai világban, az új adatvédelmi törvény az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezésre kötelesek körét jelentősen bővítette. A bejelentkezést a személyes adatok kezelőinek az adatkezelések megkezdése előtt kell megtenniük, a már 2012. előtt megkezdett adatkezelések bejelentésének végső határideje pedig június 30-a; e nélkül az…

Details